Årets gang – Hammel Texel

Salget af dyr har i 2013 været tilfredsstillende, men jeg synes dog at efterspørgslen efter avlsdyr er faldende.

Har bl.a. haft 2 1-års væddere til salg på texelforeningens hjemmeside, men helt uden henvendelser!

En større eksport til f.eks. Rusland i 2014, ville være meget velkommen for vor race.

 

Vi starter med ilæmning af fårene og bruger i år:

24252-00109 Rune, den er efter 74603-00933 Petrus. Mf. 84502-03634, indeks 110, genotype ARR/ARR. Ca. 25%holl. Blod.

Dette vædderlam, vandt det meste der var at vinde ved vædder aktiviteten under DF i Herning.

En spændende vædder der er udlånt af Jakob Korsvik.

 

89618-00114 Norel  f. 15.03.2011 hos topavler, fam. Norel i Holland. Vi så denne vædder som lam på vores tur til Holland, hvor vi bedømte ham som den næstbedste hos denne avler.

Vædderen var solgt til G. Everts, hvorfra jeg senere købte den. Den har gået i karantæne hos Anker Jensen, Kousted.

Den har en meget frugtbar familie med 6 x trillinger på stamtavlen, og resten med tvillinger.

Eksteriørmæssigt er han temmelig lang, dog uden at være særlig muskuløs.

Bedømt på afkom hos Anker avler han forholdsvis store og lange dyr.

 

Mellem jul og nytår har vi fået fårene scannet for drægtighed.

 

23 får er scannet med: 20 får med 2 lam og 3 får med 1 lam, det er jeg ganske godt tilfreds med.

Nu må vi se hvordan det går med læmningerne. Derudover har vi 4 gimmerlam der ikke er ilæmmet.

Fårene går fortsat ude, men fodres inde med wrap efter ædelyst.

 

Ca. 1. febr. begynder jeg at klippe fårene og vaccinerer dem samtidigt mod ”bløde nyrer” .

Såfremt helbredet tillader det vil jeg måske deltage i Landsskuet med nogle få dyr.

Jeg var ikke kandidat som dommer for texelracen på Landsskuet 2014, på grund af inhabilitet og oplevelserne i 2013.

Andre må tage over!

Jeg er spændt på at se reglerne vedr.  klovsyge og udstilling. Håber på at de kommer til at følge maediprøverne både af hensyn til det praktiske og det økonomiske, altså hvert 3. år.

Årets læmninger er nu overstået. Og antal lam blev som scanningen viste.

Det gik rigtig fint med læmningerne, lige indtil afslutningen hvor de sidste 2, 2-års får skulle læmme for første gang.

Det kunne de ikke så det resulterede i 4 døde lam. Ærgerligt – det var får som skulle have været med på udstilling.

Den ene blev i efteråret kåret med max. points.

Jeg synes efterhånden det er en hård tid, for en ældre mand, med læmme sæsonen!

Mine lam har været for store ved fødslen. Jeg fordrer bl.a. med affaldsbrød fra bager sammen med wrap.

Brødet skulle de ikke have haft de sidste 4-6 uger.

Fødselsvægt på lam fra 4,5 til 6,5 kg. Fødselsvægten bør ikke komme over 5,5 kg. Så er jeg den erfaring rigere.

 

Jeg har tilmeldt 5 får til dyrskue på Gl. Estrup, heraf de 4 med lam.

Så må vi se om de alle kommer af sted. Det ene får er lidt tynd, fordi hun malker rigtig godt til 2 store vædderlam. Men det skal man jo ikke klage over.

Jeg har p.t. ingen væddere, bortset fra holl.vædderen Norel, som går hos Anker Jensen. Der er i øvrigt flere gode vædderlam efter ham.

Min 2-års vædder Frederik blev solgt til Inge og Torsten Larsen, Tølløse. Håber de må få god held med ham. Han har avlet godt hos os, samt hos Jakob Korsvik, hvor der bl.a. er født levedygtige firlinger.

 

Landsskuet 2014? Nu må vi se hvordan det går på Gl. Estrup, om kvaliteten hos fårene er god nok, og om mit helbred holder!

 

Året højdepunkt set fra min stol, bliver helt klart udflugten til Sverige med Texelforeningen.

Vi skal til dyrskue om fredagen og se auktionen over vædderlam om lørdagen. Vædderlammene sælges normalt til rigtig gode priser.

Jeg er inviteret derop som dommer ved både dyrskue og auktion. Har været der tidligere, for 8 år siden.

Se www.texelforeningen.dk og www.svensktexel.se  bl.a. med et godt billede af en ældre mand!

Jeg glæder mig rigtig meget til denne oplevelse.

Jeg har ikke tilmeldt vædderlam til årets individafprøvning. Jeg synes at oplevelserne fra 2013 var for dårlige særligt på grund af manglende afsætning til lammeproducenterne. Der blev kun solgt 3 lam i alt, hvoraf de 2 kom fra os. Priserne var også lave, med kr. 2.000,- for gode lam. Nu må vi se hvordan det så går i år. Håber det bliver meget bedre.

 

Så er Landsskuet overstået og dermed det meste af dyrskuesæsonen.

Hvordan gik det? Over al forventning!

Gl. Estrup, der var tilmeldt 30 texel får/væddere. Et rigtig godt dyrskue med høj kvalitet.

Vi vandt besætningsgruppen, der bestod af 3 får, på 4, 3 og 1 år, og blev tilkendt ærespræmie.

3-års fåret nr.  846 blev udpeget til skuets bedste får med 24p. og ærespræmie, derudover var der ærespræmie til 4-års fåret nr. 823.

Som noget nyt blev der kåring af bedste lam, som blev vores vædderlam nr. 956.

 

Landsskuet i Herning.

Der var tilmeldt 50 texel får/væddere.

Vi blev nr. 2 i besætningskonkurrencen.

Får nr. 823 blev udpeget som skuets bedste får og vinder af inter breed, med 24 p m.m.

Får nr. 846 fik ligeledes 24 p. og ærespræmie, og som nr. 2 blandt texelfårene.

Får nr. 908, blev vinder blandt 1-års fårene uden lam.

Det kan vist ikke blive bedre.

 

Opdræt fra vores besætning har klaret sig flot på diverse skuer rundt i landet.

Gl. Estrup – Vædderen 883/Felix – ærespræmie.

Roskilde – Hammel Frederik – ærespræmie.

Odense – bedste får, og ærespræmie.

Åbenrå – Hammel Es, bedste vædder.

Herning –  de 2 bedste texelvæddere, med ærespræmie.

 

Så er der vist slut med alt det pral. Nu mangler vi blot at sælge vores gimmer- og vædderlam til avl, alternativt til vores private slagte-kunder.   Nu begynder planlægning af næste års avlssæson!