Lidt om besætningen

Texelbesætningen på Farre Hede blev etableret i 1973. I 1980 blev hele besætningen udskiftet med nye dyr på grund af maedieproblematikken. De nye dyr blev indkøbt hos Marion Asmussen. Besætningen har deltaget i de fleste avlsforanstaltninger: Individprøvning af vædderlam, fåreregistrering, væddersamarbejde og en sjælden gang dyrskuer. I dag består besætningen af 10-12 moderdyr.

Foruden de almindelige kendte avlsmål for racen, har vi lagt vægt på en linie, der bibeholder den gode muskelfylde og ringe fedtansætning, samtidig med at tilvæksten lige så stille hæves. Det er vores – og andres – erfaring, at en for stor tilvækstfremgang giver slagtelam, der er for fede. Man har hævdet, at texellam ikke kan blive for fede selv ved 25 – 30 kg slagtevægt. Hvis man har mulighed for at se sine slagtelam på krogen, vil man opdage, at de hurtigtvoksende lam godt kan have et uacceptabelt tykt fedtlag.

Besætningen er maediefri og er testet for scrapie siden 1996.

Fra besætningen er der allerede eksporteret til U.S.A., New Zealand, Jugoslavien, Sverige, England, Skotland, Finland og Norge.

 

Hella II og trillinger