Lidt om besætningen

  Lysnet skilt h TEXEL  Lysnet skilt v

Avl med TEXEL gennem 50 år     

Lysnetgaard er et landbrug på 30 ha beliggende på et bakkedrag mellem Hadsten og Randers.

Ejendommen er navngivet efter bakkedragets højeste punkt, Lysnet, der med sine 131 m over havet er det højeste punkt inden for en omkreds af ca. 40 kilometer.

I den oprindelige besætning af texelfår, der var etableret så langt tilbage som i 1963, blev der i sidste halvdel af 1970´erne konstateret maedi. Dette førte i 1979 til opstarten af den nuværende besætning gennem indkøb af i alt 4 hundyr fra 2 af datidens kendte texelavlere, Karl V. Jensen, Nr. Borup ved Randers og Aage Laursen, Bjødstrup ved Hammerum. Der er ikke senere indkøbt hundyr af andre blodlinjer. Besætningen består i dag af 20-25 moderdyr + væddere.

Besætningen har høj sundhedsstatus. Der testes således løbende for maedi, klovsyge og scrapieresistens. Den høje sundhedsstatus understøttes endvidere af dyrlæge Anne Nymand´s rådgivningsbesøg i besætningen.

Blandt besætningens avlsmål kan fremhæves, at der ønskes dyr med

  • god muskelfylde
  • velstillede ben
  •  smalt hoved ansat på en lang hals
  • gode moderegenskaber og høj frugtbarhed
  • lette læmninger
  • gode evner til gennem naturlig opvækst at udnytte hjemmeavlet foder.

Dyr, der er født med arvelige lidelser, indgår ikke i avlen.

Ud over de nævnte økonomiske faktorer ønskes der dyr med harmoni og udstråling.

Der har gennem årene været en del udstillingsaktivitet på især Ungskuet/Landsskuet i Herning.

På ejendommen findes der endvidere en kødkvægbesætning af racen Piemontese.