Salg af væddersæd

Avlere kan rette henvendelse til fivestartexel@gmail.com for at høre om mulighederne for at købe sæd efter gruppens væddere.

Sæden fremstilles efter forudgående bestilling og for købers regning.

Prisen afhænger af, hvilke veterinære krav køberlandets myndigheder stiller.

For at minimere omkostningerne anbefales det at bestille min. 100 strå.